Back to top

ProDelta Commodity park

Het Commodity Park in Rotterdam bestaat uit 3 gebouwen van in totaal 71.000 m².

Het project is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond en is dé oplossing voor de veilige opslag van termijngoederen, waaronder cacao, koffie, metalen (non-ferrous) en plastics.