Back to top

RESISTA AK

RESISTA AK in een Firestone totaalpakket

Firestone RESISTA AK isolatie is opgebouwd uit een poly-isocyanuraatschuim met een gesloten celstructuur, aan beide zijden gelamineerd met een gasdicht aluminium meerlagencomplex. De schuimtechnologie levert geen bijdrage aan de afbreuk van de ozonlaag (nul ODP) en gebruikt een HCFK-vrij drijfgas met een aardopwarmingsvermogen (GWP, Global Warming Potential) van minder dan 5.
De RESISTA AK isolatieplaten zijn geschikt voor gekleefde, geballaste en mechanisch bevestigde Firestone éénlaagse dakbedekkingssystemen. 
Deze isolatie levert een uitstekende thermische weerstand, een zeer goede dimensionale stabiliteit en hoge druksterkte.

Voorbereiding

Vooraleer de isolatie op de dakstructuur wordt geïnstalleerd, dient de ondergrond zuiver, droog, vrij van afval, water, ijs en sneeuw te zijn en dienen alle mogelijke defecten in de ondergrond die de kwaliteit van plaatsing nadelig kunnen beïnvloeden verwijderd te worden. Elke niet-gebruikelijke toestand van de ondergrond of gebreken dienen opgemerkt te worden aan de architect of de gebouweigenaar vóór installatie.

Verwerking

RESISTA AK isolatieplaten dienen bevestigd te worden m.b.v. geschikte bevestigers en plaatjes of met door Firestone goedgekeurde isolatielijmen. De isolatie dient nauwkeurig geplaatst te worden rond afvoeren, ronde buisdoorvoeren en andere dakdoorvoeren. Er mag niet meer isolatie geplaatst worden dan  op diezelfde dag kan worden afgedicht of voor aanvang van slechte weersomstandigheden. In het geval van een volledig verkleefde dakfolie, dient men er zich van te vergewissen dat de isolatieplaten met de zijde gemarkeerd "This side down" naar onder worden geplaatst.