Back to top

Duurzaamheid

Firestone RubberGard EPDM is de ideale, duurzame waterdichtingsoplossing voor licht hellende commerciële en industriële daken. Aan de basis van het wereldwijd succes van dit membraan ligt een unieke combinatie van eigenschappen en voordelen:

 • Lange levensverwachting
 • Flexibiliteit
 • Uitgesproken weersbestendigheid
 • Uitstekende weerstand tegen ozon, UV-veroudering en extreme temperaturen
 • Dimensionele stabiliteit
 • Beperkte impact op het milieu
 • Lage levenscycluskosten

Wat maakt van EPDM een uiterst duurzaam dakafdichtingsmembraan?

De initiële productie van het membraan vereist weinig grijze energie (dit is de hoeveelheid energie die benodigd is om een product te fabriceren en toe te passen, gaande van de extractie van de grondstoffen tot de productie en de installatie). Bovendien werden diverse andere, met EPDM compatibele, producten ontwikkeld (primers, lijmen, reinigingsproducten) om de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) tijdens de installatie te beperken.

Langer gebruik dankzij uitzonderlijke levensduur

Indien we er in slagen de levensverwachting van bouwmaterialen te verlengen, betekent dit niet alleen dat ze langer kunnen gebruikt worden, maar dat ook hun gemiddelde impact op het milieu lager zal liggen. Het productieproces van bouwmaterialen is namelijk nagenoeg de belangrijkste factor voor de impact op het milieu. Indien een dakafdichtingsmembraan dus vroegtijdig moet vervangen worden, betekent dit dus een grotere impact op het milieu. De installatie van een nieuw afdichtingssysteem gaat immers gepaard met extra productie-, arbeids-, transport- en energiekosten.

EPDM wordt beschouwd als een uitstekend materiaal op het vlak van duurzaamheid:

 • Door de chemische opbouw van het EPDM polymeer is het membraan resistent tegen ozon, UV-bestraling en extreme temperaturen. De aanwezigheid van roet in het membraan zorgt er namelijk voor dat de schadelijke UV-stralen geabsorbeerd worden en omgezet worden in warmte, waartegen EPDM membranen uitermate bestand zijn.
 • EPDM is dimensioneel stabiel en beschikt over voldoende flexibiliteit en elasticiteit om de bewegingen van een gebouw op te vangen. Dit maakt het mogelijk het membraan in uiteenlopende klimaten te gebruiken.
 • EPDM bevat geen weekmakers. Er bestaat dus geen gevaar dat het membraan minder flexibel wordt (of gaat scheuren) wanneer de weekmakers migreren of verdampen.
 • EPDM membranen zijn chemisch inert. Analyses hebben aangetoond dat EPDM geen giftige stoffen afscheidt. Het regenwater dat op het dak terechtkomt, kan dus opgevangen worden en hergebruikt worden in het huishouden. Een rapport van het Belgisch Centrum voor de studie van water, bodem en lucht (BECEWA, huidige Eurofins) leidde tot de volgende conclusie: “Na blootstelling aan Firestone RubberGard EPDM, beantwoordde het water aan de milieu-kwaliteitsstandaard voor oppervlaktewater en is er geen abnormale groei van bacteriën. Het water kan dus gebruikt worden in het huishouden (toilet, wasmachine, enz.)”.

Deze eigenschappen van het EPDM membraan blijven stabiel en onaangetast en garanderen dus een duurzame dakoplossing.

Verlengd gebruik dankzij herstelling/renovatie

Daarnaast hebben we ook methodes ontwikkeld om de dakfolie makkelijk te herstellen of te vernieuwen. Hierdoor kan hetzelfde membraan nog langer worden gebruikt en wordt de impact op het milieu nog verder beperkt.

Zelfs na jarenlange blootstelling vergt EPDM weinig of geen onderhoud. Indien nodig kan het membraan te allen tijde eenvoudig hersteld worden met het Firestone QuickSeam Tape Systeem. Bovendien kunnen aanpassingen aan het dak (bv. PV installaties) gemakkelijk uitgevoerd worden met het assortiment QuickSeam toebehoren.

Extensieve groendaken

Als een gevolg van de toenemende aandacht voor het milieu zijn groendaken ondertussen een wezenlijk onderdeel van het landschap geworden. De ecologische troeven van EPDM en de fysische eigenschappen, in combinatie met een levensverwachting tot 50 jaar, maken van EPDM dé oplossing voor extensieve groendaken.

Fotovoltaïsche daken

Bovendien zijn de EPDM dakafdichtingssystemen perfect te combineren met elk type zonnepanelen of PV strips op het dak. PV installaties zorgen voor lagere energiekosten en verlagen de uitstoot van CO2, wat uiteraard het milieu ten goede komt.

Tests & Studies

Verschillende proefprogramma’s en onafhankelijke studies hebben het duurzame karakter van EPDM aangetoond.

Geen scheuren of barsten

Firestone RubberGard EPDM membranen hebben kunstmatige verouderingstesten ondergaan door stalen bloot te stellen aan kunstmatige verwering in een QUV-toestel met fluorescerende lampen. Een standaardcriterium voor EPDM membranen is dat ze na een blootstelling van 4.000 uur nog geen scheuren of barsten mogen vertonen. Bij Firestone membranen was er zelfs na 10.000 uur nog geen spoor van scheuren of barsten. De Firestone EPDM membranen werden daarom blootgesteld aan 2.000.000 Langley (wat overeenkomt met ongeveer 20 jaar verwering in ‘normale’ omstandigheden) tijdens de EMMA test (Equatorial Mounted Mirrors Ageing), waarbij equatoriaal zonlicht op het membraan geconcentreerd wordt aan de hand van spiegels.

Uitstekende duurzaamheid

De studie “EPDM Roof Membranes: Long-term Performance Revisited” van de hand van Tim Trial, Ross Robertson en Brian Gish, analyseerde de veroudering van de EPDM membranen op het dak in authentieke omstandigheden. Deze analyse leerde dat EPDM membranen de minimumvereisten, zowel op het vlak van treksterkte als scheurweerstand, na een blootstelling van 20 tot 25 jaar ruimschoots overschrijden. En dit zowel voor geballaste als niet-geballaste systemen. In een andere recente studie, “Evaluation of the useful life of EPDM roofing membranes”, illustreerde het SKZ (Süddeutsche Kunststoff-Zentrum) uit Würzburg in Duitsland eveneens de uitstekende duurzaamheid van EPDM membranen. Deze studie wees uit dat de levensverwachting van EPDM dakfolies meer dan 50 jaar bedraagt in Centraal-Europese klimaatomstandigheden. Zelfs al geeft deze studie slechts een algemene conclusie, toch vormt ze een indicatie van wat kan verwacht worden op basis van de praktijkanalyses van EPDM membranen.

Levenscyclus analyse

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) publiceert elk jaar een vergelijkend rapport van verschillende bouwmaterialen en hun respectievelijke impact op het milieu. Eén van deze studies evalueerde diverse dakafdichtingsmaterialen over 75 jaar. Twee belangrijke aspecten werden hierbij geanalyseerd: de gebouwkosten (installatiekosten per m²) en de verborgen milieukosten (emissie, grondstoffen, enz.). Acht dakbedekkingsproducten werden opgenomen in de studie. Uit deze vergelijking kwam EPDM duidelijk als milieuvriendelijkste product naar voor. Hieronder worden de verschillende producten vergeleken en welke milieukosten hieraan verbonden zijn.

Product Schaduwkosten Milieuklasse
EPDM-membraan; mechanisch bevestigd €1,10 1a
POCB; mechanisch bevestigd €1,39 1c
Zinkplaten €1,67 1c
Aluminium; profiel-gecoat €1,71 1c
TPO-banen; mechanisch bevestigd €2,19 2b
EPDM; sbs cachering; mechanisch bevestigd €2,22 2b
PVC-banen; mechanisch bevestigd €2,22 2b
Staal verzinkt; trapezium €2,35 2b
Plantaardig membraan; mechanisch bevestigd €2,71 2c
Bitumen-SBS; tweelaags - mechanisch bevestigd €5,87 4a
Bitumen-APP; tweelaags - mechanisch bevestigd €6,29 4b

Laag impact membraan

Eerder hadden ook Greenpeace en het magazine “Green Building Digest” EPDM membranen bovenaan hun ranking van ‘laag impact membranen’ gezet.

Conclusie

Een efficiënt en duurzaam dakafdichtingssysteem is afhankelijk van een reeks factoren, zoals het ontwerp van het dak, het gebruik van kwalitatieve materialen en een professionele installatie. Dankzij de uitstekende duurzaamheid van EPDM, de lage levenscycluskosten en de uitgesproken weersbestendigheid moet minder in de natuurlijke grondstoffenreserves getast worden. EPDM vormt bijgevolg de ideale oplossing bij het circulair bouwen van een duurzaam dakafdichtingssysteem.